به گزارش افکار، مدیریت شعب استان خراسان رضوی با هدف افزایش سطح رضایتمندی مشتریان و دسترسی سریع آنان به خدمات بانکی، نسبت به نصب دو خودپرداز جدید در شعب استان اقدام کرد.

بر اساس این گزارش، خودپردازهای جدید بانک ملت در شعب کاریز نو تربت جام و گنبد سبز مشهد به بهره برداری رسیده است.

با بهره برداری از این دستگاه ها، شمار خودپردازهای بانک ملت در استان خراسان رضوی به ۲۰۲ دستگاه رسید.