به گزارش افکارنیوز، علیرضا مقتدایی در مورد اعلام نرخ تورم بخشی خودرو، اظهارداشت: محاسبات مربوطه توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و با توجه به اینکه این کار یک همکاری بین ما و شورای رقابت است، مرجع اعلام نتایج، شورای رقابت و شخص آقای پژویان است.

وی افزود: محاسبات بانک مرکزی بر اساس داده‌های خامی است که از طرف شورای رقابت و داده‌های خودروسازان انجام گرفته و نتایج آن به شورا ارسال شده است.

به گزارش فارس داوود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان امروز به فارس گفت: در فرمول قیمت‌گذاری خودرو که توسط شورای رقابت تدوین شده است، شاخص تورم بخش خودرو در سال گذشته باید از سوی بانک مرکزی مشخص شود که در این راستا بانک مرکزی روز پنج‌شنبه شاخص تورم خودروها را بین ۳۰ تا ۶۰ درصدی اعلام کرده است.

وی افزود: بانک مرکزی شاخص تورم بخش خودرو را برای نیمه دوم سال ۹۱ یعنی از شهریور تا بهمن ماه اعلام کرده است، طبق اعلام بانک مرکزی، شاخص تورم تولید مدلهای مختلف خودرو در این مدت بین ۳۰ تا ۶۰ درصد است که از نظر ما قابل قبول نیست.