حسین دشتی در تماس تلفنی با شبکه جوان رادیو، با تاکید براینکه طرح مذکور منتفی نشده است به خانواده ها اطمینان داد افتتاح حساب و واریز وجه یک میلیون تومانی برای نوزادان ادامه خواهد داشت.

به گزارش عصر ایران، وی افزود آمار متولدین اول فروردین ۸۹ به بعد به صورت فایل یکپارچه از سوی سازمان ثبت احوال تحویل بانک ملی ایران می شود و در این بانک براساس اطلاعات ارسالی مقدمات افتتاح حساب آتیه نوزادان فراهم می سازد.

دشتی گفت: در سال ۱۳۸۹، حساب تعدادی از نوزادان افتتاح و مبلغ یک میلیون تومان واریز شد و برای بقیه نوزادان هم در حال پی گیری هستیم تا هم افتتاح حساب صورت گیرد و هم مبالغ آن واریز شود.

مدیر روابط عمومی و سخنگوی بانک ملی ایران در پاسخ به دغدغه خانواده های که هنوز حساب آتیه فرزند آنها افتتاح نشده است گفت: خانواده ها نگران تاخیر در افتتاح حساب و واریز وجوه نباشند چرا که در صورت واریز وجه نیز در حال حاضر امکان برداشت وجود ندارد و در واقع آنچه دولت به حساب نوزادان واریز می کند و خانواده بر آن می افزایند به علاوه سود متعلقه، سرمایه ای است برای نوزادان امروز و جوانان آینده که بتوانند در سن بیست سالگی با استفاده از این اندوخته مالی نگرانی ها را به حداقل کاهش دهند.

گفتنی است طرح آتیه فرزندان با پیشنهاد رییس جمهور از سال جاری آغاز شد و طبق آن قرار شد هر نوزاد ایرانی در بدو تولد دارای یک حساب بانکی با مبلغ اهدایی دولت داشته باشد و هر خانواده با افزایش اندوخته، سرمایه ای مشترک برای جوانان آینده فراهم کنند.