براساس خلاصه این ارزيابى‏ ۲۶.۶ درصد از پاسخگويان از جزييات موضوع هدفمند كردن يارانه‏ها اطلاع داشتند و در مقابل ۲۷.۴ درصدهيچگونه اطلاعى در اين زمينه نداشتند.
به گزارش جهان، ۵۵ درصد پاسخگویان را زنان و ۴۵ درصد را مردان تشکیل داده‏اند.
بیشتر پاسخگویان(۲۷.۵ درصد) در گروه سنى ۲۱ تا ۳۰ سال قرار داشته‏اند.
۷۸.۲درصد پاسخگویان متاهل بوده‏اند.
۳۸.۹درصد پاسخگویان خانه‏دار، ۳۰.۳ درصد داراى شغل آزاد، ۱۱.۸درصد داراى شغل دولتى، ۱۰.۴درصد بازنشسته، ۶/۶ درصد دانشجو و ۱.۹درصد بیکار بوده‏اند.
۵۷.۳درصد از پاسخگویان، رادیو و تلویزیون را منبع کسب اطلاعات خود درباره موضوع هدفمند شدن یارانه‏ها اعلام کرده‏اند.
۴۲.۷درصد از پاسخگویان از زمان اجراى طرح اظهار بى‏اطلاعى و ۶۲.۳درصد، نیمه اول امسال را به‏طورتخمینى به عنوان زمان اجراى طرح اعلام کرده‏اند.
۱۰.۴درصد از پاسخگویان دادن پول به مردم تحت عنوان یارانه را جالب‏ترین مطلب شنیده شده در این زمینه ذ کر کرده‏اند.
۳۵.۱درصد از افرادى که مورد پرسشگرى قرار گرفته‏اند، اظهار کرده‏اند که نمى‏دانند این طرح شامل چه کالاها و خدماتى خواهد شد.
۹۴.۹درصد از پاسخگویان پرداخت نقدى را جایگزین حذف یارانه از کالاها دانسته‏اند.
۴۰.۳ درصد از پاسخگویان تورم را مهم‏ترین نتیجه اجراى طرح دانسته‏اند و ۹.۵درصد فشار به اقشار ضعیف و کم‏درآمد جامعه را مهم‏ترین عامل اجراى طرح ذ کر کرده‏اند.
نظر به اهمیت اطلاع‏رسانى صحیح درباره طرح هدفمند کردن یارانه‏ها که تأثیرات آن گستره وسیعى از جامعه را در بر مى‏گیرد، در ماده شانزدهم متن قانون مصوب مربوط به این طرح، موضوع اطلاع‏رسانى به مردم مورد تأکید قرار گرفته است.
این، ماده صراحتاً جلب حمایت مردم با اطلاع‏رسانى صحیح و به موقع و از بین بردن ابهامات طرح براى عموم مردم از طریق اطلاع‏رسانى کافى را از ملزومات مقدماتى براى اجراى این طرح برشمرده است.
در همین زمینه تشکیل کمیته اطلاع‏رسانى ملى هدفمند کردن یارانه‏ها و نیز تشکیل ستاد عملیاتى هدفمند کردن یارانه‏ها در دستگاه‏هاى اجرایى، که با دستور رئیس جمهورى انجام شد گام مهمى در جهت تحقق این امر بوده است.

اما در حالى که ماه‏ها از فراگیر شدن گفتگوها و تصمیم‏گیریها در این زمینه مى‏گذرد، هنوز اقدامات رسانه‏اى مؤثر به نحوى که بتواند ذهنیت مناسبى را به آحاد مختلف جامعه ارایه دهد انجام نشده است.
گرچه در شیوه‏نامه اطلاع‏رسانى هدفمند کردن یارانه‏ها زمینه‏هایى که منجر به ارتقاى آگاهى عمومى از این مسأله مى‏شود، مورد تدقیق قرار گرفته اما نتایج این نظرسنجى نشان مى‏دهد که بخش قابل توجهى از پاسخگویان یا اطلاعاتى در این زمینه نداشتند و یا اطلاعاتشان به نحوى نبوده است که نشان‏دهنده درک درست آنان از هدف برنامه‏ریزان باشد.
اهمیت توجه به این مسأله به‏ویژه با توجه به برخى مفاد شیوه‏نامه مصوب کار گروه تحولات اقتصادى ریاست جمهورى روشن مى‏شود که موضوعاتى همچون «تشریح مشکلات ناشى از تداوم روند فعلى» و نیز «تشریح اهداف و منافع هدفمندسازى یارانه‏ها» را مورد تأکید قرار داده است.
اما با وجود چنین تاکیدى به نظر مى‏رسد برنامه‏هاى رسانه‏اى فعلى و نحوه اطلاع‏رسانى در این زمینه به نحوى نبوده است که بتواند تأمین‏کننده این اهداف باشد. اهمیت این معضل هنگامى روشن مى‏شود که به آخرین اظهارات رئیس جمهورى در این زمینه که در بیست و سوم اردیبهشت ماه انجام شد توجه شود که در آن از اجراى این طرح در نیمه دوم سال خبر داد.
بررسى‏ها نشان مى‏دهد که اطلاعات قابل اتکا و دست اول در این زمینه را تنها در دو صفحه خانه اینترنتى «دولت» و «کار گروه تحولات اقتصادى» مى‏توان یافت که در آن‏ها نیز اطلاعات مربوط به این طرح نه به صورت مجزا و برجسته بلکه با استفاده از موتور جستجو، به صورت پراکنده، برحسب تاریخ و نیز بیشترین بازدید، به مخاطب ارایه مى‏شود.
در این زمینه پیشنهاد مى‏شود کمیته اطلاع‏رسانى ملى هدفمند کردن یارانه‏ها هرچه سریع‏تر تولید برنامه‏هاى اطلاع‏رسانى با هدف جلب توجه عامه و ارتقاى اطلاعات کاربردى درباره آن را در دستور کار قرار داده و به تفاوت گروه‏هاى هدف، چگونگى بهره‏مندى آن‏ها از رسانه‏ها و نیز علایقشان توجه نماید.
علاوه بر اين، ضرورى است با راه‏اندازى وب سايت اختصاصى هدفمند كردن يارانه‏ها به ارايه انواع مطالب با هدف اطلاع‏رسانى به مخاطبان عام و كاربران رسانه‏اى هرچه سريع‏تر خلاء اطلاع‏رسانى مؤثر و هدفمند در اين زمينه برطرف شود.