فرید عامری با اشاره به ارائه طرح جدید پرداخت کارمزد بنزین در جایگاههای سوخت به معاونت راهبردی ریاست جمهوری، گفت: در صورت نهایی شدن این طرح، نحوه پرداخت کارمزد جایگاه داران بنزین به صورت حق العمل کاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.

به گزارش مهر، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در تشریح جزئیات این طرح، اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از کالاها که قیمت عرضه آنها در سراسر کشور یکسان بوده و هزینه ها بر روی قیمت تمام شده این کالاها محاسبه و اعمال می شود.

وی با تاکید بر اینکه در صورت اجرایی شدن طرح حق العمل کاری مجموع هزینه های تامین، توزیع و کارمزد بنزین محاسبه خواهد شد، تصریح کرد: این هزینه بر روی قیمت تمام شده بنزین اضافه شده و بنزین با این هزینه تمام شده در تمامی جایگاههای سوخت عرضه می شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هنوز اجرای این طرح نهایی نشده است، تاکید کرد: پیش بینی می کنیم این طرح در طول برنامه هدفمندی یارانه ها تدوین و اجرایی شود.

عامری پیشتر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با توجه به این‌که بهای فرآورده های نفتی در نقاط مختلف کشور ثابت و یکسان است، گفته بود: پیش بینی می کنیم با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در مدت پنج سال قیمت فرآورده های نفتی بر اساس فوب خلیج فارس عرضه شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اظهار کرده بود: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها هزینه های تامین و توزیع فرآورده های نفتی و کارمزد جایگاه داران روی قیمت فرآورده محاسبه و فرآورده های نفتی در نقاط مختلف کشور مانند بسیاری از کشورهای جهان با قیمت متفاوتی عرضه می شود.

این مسئول نفتی با بیان اینکه اقدام های اولیه برای اجرای سیستم حق العمل کاری در شرکت ملی پخش هم اکنون در دست اجراست، تاکید کرده بود: با نزدیک شدن قیمت فرآورده های نفتی به فوب خلیج فارس، عملیات عرضه فرآورده های نفتی از سوی شرکت های خصوصی انجام شود و شرکت ملی پخش با حفظ وظیفه حاکمیتی روی کیفیت فرآورده های نفتی نظارت داشته باشد.