محمد عباسی با مثبت ارزیابی کردن واگذاری سهام عدالت به گروههای مختلف اجتماعی ، گفت: بر اساس سیاستهای اصل ۴۴ و ساز و کار تعریف شده برای واگذاری سهام عدالت ، ۸۰ درصد سهام شرکتهای دولتی به مردم واگذار خواهد شد.

۴۰ درصد کل واگذاریها در تعاون

به گزارش مهر، وزیر تعاون اظهار داشت: ۴۰ درصد از کل ۸۰ درصد سهام قابل واگذاری دولت در بورس عرضه می شود و ۴۰ درصد سهام باقی مانده در قالب تعاونیها به مردم واگذار خواهد شد که در این زمینه حدود ۳۸۰ تعاونی شهرستانی سهام عدالت در کل کشور تشکیل شده است و تاکنون نیز حدود ۴۰ میلیون نفر در آنها عضو شده‌اند.

وی واگذاری سهام عدالت به مردم در قالب تعاونیها را یکی از برنامه های وزارت تعاون دانست و بیان داشت: سهام مردم در قالب شرکتهای سرمایه گذاری استانی قرار می گیرد که پیش از این با نام سهامی خاص شناخته می شدند.

عباسی از تبدیل شرکتهای سرمایه گذاری استانی به تعاونی در قالب آئین نامه های موجود خبر داد و افزود: بر این اساس، شرکتهای سرمایه گذاری استانی به سهامی عام تبدیل می شوند که این تغییر تاکنون در یک سوم این شرکتها انجام شده است.

سهام عدالت فعلا قابل خرید و فروش نیست

وی سرمایه قابل انتقال به شرکتهای تعاونی سهام عام سرمایه گذاری استانی را به ازای هر یک میلیون تومان سهام افراد، ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: تا زمانی که بازپرداخت سهام واگذار شده مردم به اتمام نرسد آنها نمی توانند در سهام عدالت خود تصرفی داشته باشند و امکان خرید و فروش نیز وجود نخواهد داشت.

به گفته وزیر تعاون، افرادی که سهام خود را در زمان آغاز واگذاری سهام عدالت دریافت کردند تاکنون ۲ تا ۳ مرحله سود توسط سازمان خصوصی سازی به آنان پرداخت شده است.

وی با اشاره به پیش بینی خرید تولیدات داخلی در قالب واگذاری سهام عدالت به مردم، گفت: در برگ سهام افراد پیش بینی شده بود که آنان بتوانند از تولیدات داخلی خرید کنند ولی اینکه در برگه های سهام دعوت به خرید فرش ماشینی ایرانی، بلژیکی و ترکیه ای شده باشد ، قابل تامل است.