سیدشمس الدین حسینی سیاست جدید دولت در زمینه مدیریت واردات را تشریح کرد و با اشاره به اینکه مدیریت واردات به هیچ وجه به معنای محدود کردن واردات نخواهد بود، گفت: دولت بنا ندارد در هیچ بخشی محدودیت ایجاد کند، اما با توجه به محدود بودن منابع و وظیفه دولت در زمینه تخصیص بهینه منابع، در این زمینه باید سیاستهای مناسبی اتخاذ شود.

به گزارش مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نباید منابع ارزی کشور را صرف واردات اقلامی که ضرورتی برای کشور ندارد، کرد افزود: در این باره طبقه بندی صورت گرفته است که براساس آن واردات به سه بخش تقسیم بندی شده است.

وی ادامه داد: بخش اول مربوط به واردات ضروری است و مواد اولیه و کالای واسطه ای و سرمایه ای که چرخ تولید کشور را به حرکت در می آورد را شامل می شود.

حسینی تصریح کرد: کالاهای ضروری همچنین شامل کالاهایی است که به سلامت و معیشت مردم مربوط است که در این گروه از کالاها نیز نه تنها در واردات محدودیت اجرا نخواهد شد، بلکه با توجه به تاکید دولت بر افزایش سطح سلامتی و معیشت مردم واردات این قبیل کالاها افزایش نیز خواهد یافت.

این عضو کابینه دولت با اشاره به توانمندی تولید کشور، واردات بی رویه برخی کالاها را به زیان اقتصاد ملی دانست و در این زمینه گفت: در بخش دوم مربوط به کالاهایی است که واردات آنها بیش از نیاز و مصرف واقعی است که باید در این زمینه نیاز واقعی کشور در نظر گرفته شود و به اندازه نیاز کالا وارد کنیم.

وزیر اقتصاد از اقدامات و تدابیر دولت در این زمینه خبر داد و گفت: مدیریت واردات به نحوی باید اجرا شود که بازار به هیچ وجه دچار التهاب نشود و اصلا به همین دلیل است که این طرح مدیریت واردات نامیده شده است. باید با استفاده از استعدادها و شناخت محدودیتها به اهداف مورد نظر دست یافت.

وی درخصوص بخش سوم کالاهای وارداتی به کشور نیز گفت: تنها اقلامی شامل محدودیت می شود که ورود آنها به بازار داخلی غیرضروری و غیرمفید است.

حسینی این طرح را زمینه ساز بروز استعدادهای داخلی و افزایش توان تولید ملی عنوان کرد و گفت: امیدواریم اجرای این طرح زمینه ساز رشد و شکوفایی بیشتر استعدادها و توانایی های صنعتگران و تولید کنندگان داخلی شود.