به گزارش افکارنیوز، بنا بر اعلام مدیران خودرو مبلغ پرداخت برای خرید خودرو در ۳ نوبت از متقاضیان دریافت خواهد شد.