به گزارش افکارنیوز، سیدهادی ساداتی از آغاز اجرای آزمایشی طرح آموزش ایمنی کارگران ساختمانی کشور خبر داد و گفت: هم اکنون این طرح به صورت پایلوت در استان مازندران به اجرا گذاشته شده و توسط مرکز تحقیقات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: قرار است کارگران در ۲ مرحله برای دیدن آموزش های ایمنی پیش بینی شده اقدام کنند و از طریق کارشناسان متخصص ایمنی، آموزش های لازم به افراد منتقل می شود.

ساداتی خاطر نشان کرد: آئین نامه آموزش ایمنی کارگران ساختمانی در سال ۸۹ تدوین شده بود و در سال ۹۰ نیز دستورالعمل اجرایی آن نوشته شد. همچنین از سال گذشته نیز برای اجرای آن رایزنی های لازم را انجام دادیم.

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: پیش بینی شده است تا آموزش ها در ساعات عصر که کارگران فرصت حضور در دوره ها را دارند ارائه شود. تاکنون استقبال کارگران ساختمانی از آموزش های ایمنی خوب بوده است.

وی از ارائه آموزش های ایمنی کار در بخش ساختمان به صورت ۲ دوره مقدماتی خبر داد و افزود: آموزش ها در قالب ۶ جلسه ۲ ساعتی برنامه ریزی شده است. همچنین ۶ جلسه ایمنی، ۲ ساعت آموزش قانون کار، ۲ ساعت بهداشت کار و ۲ ساعت نیز برای آموزش قانون تامین اجتماعی برای همه گروه های کارگران ساختمانی در نظر گرفته ایم.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تاکید کرد: پس از دوره مقدماتی نیز کارگران در دوره تکمیلی ایمنی کار در بخش ساختمان حضور خواهند یافت. برای این موضوع در حال رایزنی هستیم که بتوانیم آئین نامه ها و برنامه های آموزشی آن تدوین شود.

به گفته ساداتی، صدور گواهینامه های مخصوص برای کارگران ساختمانی و همچنین گواهینامه پیمانکاری برای فعالان حوزه ساختمان پیش بینی شده است. قرار است به افراد شرکت کننده در دوره های ایمنی کارت مخصوص کارگران ساختمانی اعطاء شود که به عنوان کارگران ساختمانی شناخته شوند.

این مقام مسئول کارگری کشور اظهار داشت: البته گواهینامه ها در ۳ درجه مختلف طراحی و صادر می شود. در حال حاضر این طرح فقط در استان مازندران به اجرای آزمایشی گذاشته شده و در مراحل بعدی نیز با هماهنگی هایی که در حال انجام است برای سایر استان ها نیز عملیاتی می شود.

وی از برنامه ریزی برای اجرای دوره ها در کل کشور تا خردادماه سال جاری خبر داد و بیان داشت: این دوره ها برای همه کارگران، کارفرمایان، پیمانکاران و استادکاران فعال در بخش ساختمان کشور است. در اجرای کشوری این طرح زنگ ایمنی به صدا درخواهد آمد.