به گزارشافکارنیوز، محمد تقی‌حسینی در کنفرانس وزرای کار کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو ایجاد اسناد مرجع برای همکاری کشورهای اسلامی در حوزه های کار و کارآفرینی را پیشنهاد کرد.

قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل با تشریح دیدگاه های کشورمان را در مورد همکاری های بین المللی در حوزه کار و کارآفرینی به شرایط اقتصادی جهانی و مشکلاتی که در حوزه کار ایجاد شده است اشاره کرد و گفت: براساس برآوردهای بین المللی موضوع بیکاری و رکود اقتصادی در یک ارتباط متقابل قرار دارند و بر این اساس، بیشترین زیان متوجه بخش های کارگری شده است.

حسینی تصریح کرد: بنابراین بایستی در سطح جهان ۳۰۰ میلیون شغل تا سال ۲۰۱۵ ایجاد شود تا بتوان به مشکلات جاری فائق آمد. وی یکی از علت های عمده وضعیت بحران اقتصاد جهانی را سیاست های انحصارطلبانه برخی قدرت ها در سطح جهانی دانست که ضرر آن متوجه اقتصادهای ضعیف تر خواهد بود.

وی برخی اقدامات کشورمان در حوزه کار و کارآفرینی را بیان و تاکید کرد: تکیه بر منابع داخلی، ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی، تشویق و حمایت از کارآفرینان جوان و حمایت از شرایط زنان در محیط کار به عنوان اقدامی لازم مورد توجه جمهوری اسلامی ایران است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به رابطه بین حرفه آموزی و بازار کار افزود: برای غلبه بر بیکاری و کاهش فقر ضروری است تا سیاست های حرفه آموزی و توانمندسازی جوانان جویای کار و زنان با جدیت دنبال شود. در ادامه بر حمایت از زنان سرپرست خانوار و حمایت از استقلال مالی آنان تاکید کرد.

حسینی همچنین به گسترش بیمه های تامین اجتماعی و سطح حمایت اجتماعی، اجرای برنامه کار شایسته به عنوان دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. وی در کنفرانس وزرای کار کشورهای اسلامی گفت: براساس آمارهای جهانی، سه چهارم بیکاران جهان از کشورهای جنوب هستند که کشورهای اسلامی نیز از آن جمله محسوب می شوند.

وی تاکید کرد: کشورهای اسلامی چاره ای ندارند جز اینکه با همکاری و اتفاق نظر همپای تحولات جهانی حرکت کنند و برنامه های درازمدت و حساب شده داشته باشند، برنامه هایی که هم رشد اقتصادی را تضمین کند و هم به موازات آن حرمت انسانی و حمایت از نیروی کار و کارآفرینان و توانمندسازی جوانان و افزایش مهارت های شغلی و اخلاقی را دربر داشته باشد.

قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل پیشنهاد کرد: ایجاد اسناد مرجع برای همکاری کشورهای اسلامی در حوزه های کار و کارآفرینی با مشورت و تبادل نظر تدوین شود و کشورهای اسلامی تجارب موفق خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: همچنین انعقاد تفاهم نامه های همکاری پوشش بیمه ای متقابل و همکاری در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای و بهداشت کار ضروری است. حسینی با اشاره به وضع اسفناک کارگران و کارفرمایان در سرزمین های اشغالی فلسطین به گزارش سازمان های بین المللی در این زمینه اشاره کرد و گفت: متاسفانه شرایط در این مناطق از قبل بدتر شده است.

حسینی از کنفرانس خواست تا با محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در رفتار با کارگران و کارفرمایان سرزمین تحت اشغال، راهکارهایی را برای حمایت از این کارگران و کارفرمایان از طریق سازمان های بین المللی تصویب کنند.