به گزارش افکارنیوز، اواخر هفته گذشته یک تیم اقتصادی از هند برای مذاکره با برخی از مسئولان اقتصادی وارد ایران شد.

همانطور که در گذشته نیز اعلام شد مقرر شده است تا این تیم اقتصادی هندی در مورد خط لوله صلح و دریافت گاز از ایران نیز با مسئولان انرژی و به خصوص وزیر نفت نیز مذاکراتی داشته باشند.

خبرها حاکی از آن است که هندی ها برای دریافت گاز از ایران ابراز تمایل کرده اند و قرار است پس از آنکه گاز صادراتی به پاکستان رسید خط لوله ای به طول ۶۰۰ کیلومتر نیز در هندوستان احداثو تا ۹۰ میلیون متر مکعب ایران توسط این خطوط لوله به هند ارسال شود.

«تامین امنیت خط لوله صلح در خاک پاکستان» و «قیمت گاز دریافتی از ایران» مورد تاکید هندی ها است که پس از حل این مسائل می توان گفت هندی ها چهارمین مشتری گاز ایران در دنیا خواهند بود.

به گزارش فارس هم اکنون خط لوله صلح در نزدیکی مرز ایران و پاکستان در حال احداثاست، در اسفند ماه سال ۹۱ نیز طی مراسمی احداثاین خط لوله در خاک پاکستان آغاز شد تا این کشور در دسامبر سال ۲۰۱۴ بتواند گاز ایران را از طریق این خط لوله دریافت کند.

باید گفت هند نیز یکی دیگر از مشتریان این گاز بود، اما دهلی نو در سال ٢ ٧ گفت و گو های رسمی درباره خط لوله صلح را به دلیل نگرانی های امنیتی در پاکستان متوقف کرد و ایران و پاکستان توافقنامه های اجرای این پروژه گازی را به صورت دو جانبه امضا کردند.

اما هم اکنون هند به میز مذاکرات بازگشته و میتوان گفت که این موضوع را دریافته که برای تامین امنیت انرژی خود به گاز ایران نیازمند است.