به گزارش افکار ، مهندس جواد نجم الدين مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو با بيان اين مطلب گفت : درصدد هستيم با استفاده از مدلهاي تعالي شركتهاي معتبر خودروسازي، كانوني متشكل از نمايندگان خودروسازان، قطعه سازان و صاحب نظران حوزه صنعت خودرو ايجاد كرده و نقشه راهي را براي توسعه كيفي اين صنعت ترسيم كنيم.

وی افزود: هدف از تشکیل این کانون نزدیک کردن افکار و ایده های توسعه‌ای خودروسازی و همکاری و هم فکری در تعریف و اجرای پروژه‌های بهبود و ارتقای برند محصولات در بازارهای جهانی است.

نجم الدين ،شناسايي نقاط بهبود در صنعت خودرو را از ديگر اهداف اين كانون برشمردو گفت: با حضور صنعتگران و نمايندگان بخش هاي مختلف مرتبط با خودروسازي ميتوان چالشها و مشكلات موجودرا مورد بررسي و مداقه قرار داد و با شناسايي نقاط بهبود و رفع آن در جهت تعالي اين صنعت گام برداشت.