به گزارشافکارنیوز، محمد مهدی عطوفی در خصوص مشترکین VIP(ویژه) همراه اول اظهار داشت: مشترکین VIP براساس ملاک‌هایی انتخاب می‌شوند که دسته‌بندی براساس میزان صورت‌حساب و شغل از جمله دسته‌بندی‌های مشترکین VIP همراه اول است.

معاون بازاریابی و مشتریان همراه اول افزود: برای مثال در دسته‌بندی مشاغل مشترکین VIP همراه اول، نمایندگان مجلس و مدیران عامل شرکت‌ها قرار دارند.

وی گفت: در دستهبندی درآمد و میزان قبض نیز مشترکانی که قبض ماهانه آنها از ۸۰ هزار تومان بیشتر باشد در دستهبندی درآمد مشترکین VIP همراه اول قرار دارند.