به گزارش مهر، سیدمحمود احمدی امروز در مراسم رونمایی از اسکناس ۱۰ هزار تومانی با بیان اینکه از فردا این اسکناس به بانک ها تحویل داده خواهد شد، گفت: از چند روز آینده نیز اسکناس ۱۰ هزار تومانی در مبادلات مردم مورد استفاده قرار می گیرد.

دبیر کل بانک مرکزی، اسکناس را تابلویی از فرهنگ، هنر و اعتقادات هر کشور دانست و افزود: اسکناس ۱۰ هزار تومانی تلفیقی از هنر اسلامی - ایرانی است.

وی با بیان اینکه هزاران نفر از هنرمندان در تولید اسکناس ۱۰ هزار تومانی دخیل بوده اند، بر ضرورت نگهداری و برخورد مناسب توسط مردم با اسکناس ها و بهبود وضعیت فعلی تاکید و تصریح کرد: هم اکنون ۸ میلیارد قطعه اسکناس در دست مردم وجود دارد؛ اما به درستی از آنها نگهداری نمی شود.

احمدی، هزینه های تحمیل شده به بانک مرکزی برای تولید، توزیع، جابجایی و مبادلات اسکناس را بالا ارزیابی کرد و گفت: نحوه نگهداری این اسکناس ها توسط مردم، صدماتی را به پول ملی وارد می آورد.

ادبیرکل بانک مرکزی اظهار داشت: هم اکنون جعل اسکناس در کشور به صورت سازمان یافته وجود ندارد و نمی توان نام جعل اسکناس را بر آن گذاشت. بلکه موارد نادری در این خصوص به بانک مرکزی گزارش می شود. این درحالی است که مردم به دلیل نداشتن اطلاعات لازم، اسکناس های جعلی را رد و بدل می کنند.

وی هزینه تولید سالانه اسکناس در کشور را نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: استفاده نامناسب اسکناس در کشور، هم اکنون به صورت فرهنگ درآمده که این امر غیر از هزینه های بالا، وسیله و عاملی برای انتقال میکروب بوده و در کاهش سطح بهداشت عمومی تاثیرگذار است.

دبیرکل بانک مرکزی گفت: از سال ۸۲ به بعد، از لحاظ کاغذ اسکناس بی نیاز شده ایم و بانک مرکزی کاغذ اسکناس را از داخل کشور، تامین می کند.

احمدی در پاسخ به برخی شبهات مربوط به غیر استاندارد بودن کاغذ تولیدی کشور و کاهش مقاومت آن، گفت: کاغذ تولیدی اسکناس در کشور، مطابق با استانداردهای بین المللی و حتی در مواردی بالاتر از آن است، به نحوی که مقاومت فیزیکی آنها در برخی موارد تا ۷۰ درصد بیش از کاغذهای تولیدی سایر کشورها است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ایران چک های ۵۰ هزار تومانی، رضایت مردم را در مبادلات جلب کرده است، گفت: پشت نویسی ایران چک ها در حال حاضر مطرح نیست و در آخرین مرحله ای که این چک پول ها، جمع آوری می شود، توسط فرد ارائه کننده آن پشت نویسی خواهد شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه سرانه اسکناس پس از انتشار اسکناس های ۵ هزار تومانی، بهبود یافته است خاطرنشان کرد: به نظر می رسد با ورود اسکناس های ۱۰ هزار تومانی، وضعیت بهتر نیز شود، اما هنوز تصمیم گیری قاطعی برای جمع آوری چک پول های ۵۰ هزار تومانی صورت نگرفته است.

وی گفت:۱۰ میلیارد قطعه اسکناس ۱۰ هزار تومانی از فردا تحویل بانک ها خواهد شد و تا پایان سال نیز، ۲۰۰ میلیارد قطعه اسکناس ۱۰ هزار تومانی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.