به گزارش افکارنیوز، قیمت جدید برخی محصولات ‌خودرو براساس فرمول قیمتی شورای رقابت برای مصرف‌کننده در اردیبهشت ۹۲ با احتساب بیمه و مالیات به شورای رقابت پیشنهاد که اگر شورای رقابت این نرخها را تائید کند، به عنوان قیمت جدید اعلام می‌شود.

براساس این گزارش، قیمت وانت‌بار دوگانه‌سوز بنزینی با ترمز ضدقفل و یورو ۲ معادل ۱۰۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال.

قیمت‌وانت‌بار ۲ بنزینی با ترمز ضد قفل جدید COP یورو ۲ مبلغ ۱۰۹ میلیون و صد هزار ریال.

وانت‌بار دو‌گانه‌سوز با ترمز ضد قفل یورو ۲مبلغ ۱۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال.

وانت‌بار دوگانه‌سوز با ترمز ضد قفل COP یورو ۲ مبلغ ۱۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال.

در گروه پژو ۴۰۵ بنزینی SLX TI۵ با کیسه هوای راننده یورو ۲ مبلغ ۲۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال.

پژو ۴۰۵ بنزینی جی‌ال‌ایکس با کیسه هوای راننده یورو ۲ مبلغ ۲۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال.

پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز جی‌ال‌ایکس با کیسه هوای راننده ۲۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال.

سمند ال‌ایکس EFY پایه‌گاز‌سوز با کیسه هوای راننده یورو ۲ مبلغ ۲۵۷میلیون و ۸۰۰ هزار ریال.

سمند ال‌ایکس EFY بنزینی با کیسه هوای راننده یورو ۲ مبلغ ۲۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال.

سمند ال‌ایکس سال بنزینی با کیسه هوای راننده یورو ۴ ۲۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال.

سمند ال‌ایکس سال دو گانه‌سوز با کیسه هوای راننده یورو ۲ مبلغ ۲۴۹ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال

سمند SE با کیسه هوای راننده یورو ۲ مبلغ ۲۰۶ میلیون و ۹۰۰ میلیون ریال

پژو پارس سال با کیسه هوای راننده یورو ۲ مبلغ ۲۷۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال

پژو پارس معمولی دوگانه سوز با کیسه هوای راننده یورو ۲ مبلغ ۲۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال