به گزارشافکارنیوز، براین اساس در سال گذشته انواع مختلفی از حیوانات زنده مانند اسب، گاو، گوسفند، جوجه، مرغ و خروس، بوقلمون، میمون، شتر، انواع خزندگان مانند مار و لاکپشت دریایی، و طوطی وارد کشور شدند.

اگرچه بیشترین سهم را در واردات انواع حیوانات زنده، گوسفند و انواع جوجه به خود اختصاص داده است اما نام برخی دیگر از حیوانات خاص نیز در بین محموله‌های وارداتی به کشور طی سال قبل خودنمایی می‌کند.

به عنوان مثال در سال ۱۳۹۱ بالغ ۱.۳ میلیون دلار انواع اسب شامل اسب مسابقه و مولد نژاد خالص وارد ایران شد. همچنین طی سال گذشته ۲۳ هزار دلار انواع شتر، ۱۷ هزار و ۵۰۰ دلار خزندگان شامل مار و لاکپشت دریایی، ۱۷ هزار و ۴۰۰ دلار انواع حلزون، ۳۸ هزار دلار بوقلمون، ۲۸۴۱ دلار میمون برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی و ۱۰۷۶ دلار انواع طوطی وارد کشور شد. محموله میمون برای تحقیقات پزشکی از ژاپن وارد ایران شد.

آمار گمرک ایران همچنین نشان میدهد که در سال قبل بالغ بر ۶۰ میلیون دلار انواع ماهی و دیگر آبزیان به صورت زنده و غیرزنده وارد کشور شدند.