به گزارشافکارنیوز، رضا رواسیان، اظهار کرد: این افزایش قیمت به دلیل دلال‌بازی و کار کسانی است که حجم اعظم کله و پاچه را از کشتارگاه‌ها خریداری و با قیمتی بیش از قیمت عرف به فروش می‌رسانند.

وی ادامه داد: این موضوع را با مجمع امور صنفی در میان گذاشته‌ایم اما تا به این لحظه هیچ کاری انجام نشده است.

او در مورد افزایش قیمت تصریح کرد: از اسفند‌ماه سال گذشته هر دست کله پاچه خام دو تا سه هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده است.

به گفته رواسیان قیمت مصوب کله‌پاچه در تهران ۲۹ هزار تومان و شمیران و شهرری ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان است و این تفاوت قیمت به اعضای اتحادیه تهران فشار وارد می‌کند.

رییس اتحادیه طباخان تصریح کرد: افزایش قیمت کله پاچه در ماه رمضان اعمال خواهد شد که این افزایش قیمت حداقل ۲۰ درصد خواهد بود.

وی درباره قیمتها گفت: در حال حاضر هر دست کلهپاچه آماده ۲۹ هزار تومان قیمت دارد که خام آن ۲۲هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میشود. همچنین هر پاچه ۲۰۰۰ تومان، زبان ۶۰۰۰ تومان، چشم ۱۰۰۰ تومان، بناگوش ۴۰۰۰ تومان، مغز ۴۰۰۰ تومان و هر کاسه آب کلهپاچه ۱۰۰۰ تومان بهطور مصوب به فروش میرسد.