بر اساس مصوبه جدید نمایندگان ویژه رئیسجمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، یک تبصره به ماده (۲) آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران، اضافه شد که بر اساس آن، سایر کارمندان انتقال یافته، ضمن عقد قرارداد با دستگاه اجرایی (مقصد) بر اساس شرح وظایف محول شده، انجام وظیفه مینمایند و در صورتی که برای این افراد پست سازمانی وجود نداشته باشد، برای آنان پست سازمانی با نام ایجاد میشود. دستگاهها مکلفند فهرست پستهای سازمانی با نام ایجاد شده را برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین ماده(۵) آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان، اصلاح و مقرر شد کارمندان رسمی‌ و پیمانی انتقال یافته از شمول محدودیت سقف ۵۰ درصد اضافه‌کار موضوع بند(۹) ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه مقصد معاف شوند و برای سایر کارکنان انتقال یافته تا سقف ۱۰۰ ساعت اضافه‌کار قابل پرداخت باشد.

احکام کارگزینی کارمندان رسمی ‌و پیمانی و قراردادهای سایر کارمندان انتقال یافته پس از انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد با اعمال افزایشهای موضوع این تصمیم‌نامه حسب مورد صادر یا منعقد می‌شود.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور حق شاغل کارمندان رسمی ‌و پیمانی انتقال یافته را تا سقف ۷۵ درصد حق شغل که داوطلب انتقال از آن برخوردار می‌شود، افزایش خواهد داد. همچنین حقوق و مزایای سایر کارمندان انتقال یافته به میزان ۲۰ درصد به مبلغ قرارداد در دستگاه اجرایی(مقصد) اضافه خواهد شد.

بر اساس این مصوبه، به کارمندان رسمی‌و پیمانی متخصص که به مناطق محروم انتقال می‌یابند، به میزان هفتصد تا دو هزار امتیاز موضوع بند(۵) ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده شغل تعلق خواهد گرفت. امتیازات موضوع بند(۱) ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان رسمی‌ و پیمانی که به مناطق موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۹۴ / ت۳۶۰۹۵ه مورخ ۱۰/۴ / ۱۳۸۸ منتقل می‌شوند، تا ۲۵ درصد امتیاز حقوق ثابت افزایش می‌یابد.

ضمنا به کارکنان متقاضی انتقال و همچنین کارمندان مستقر در مناطق مرزی و جزایر جنوبی خلیج‌فارس از جمله تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی، ۱۰۰درصد این امتیازات پرداخت خواهد شد.

همچنین کارمندان رسمی‌ و پیمانی شاغل در مشاغل تخصصی که به مناطق محروم انتقال می‌یابند، از حداکثر فوق‌العاده شغل موضوع بند(۵) ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به آیین‌نامه مربوط بهره‌مند خواهند شد.

لزوم ۱۰ سال خدمت پس از انتقال

طبق مصوبه جدید دولت، کارمندانی که در اجرای آیین‌نامه انتقال کارمندان، انتقال می‌یابند، موظفند تعهد محضری مبنی بر انجام ۱۰ سال خدمت در دستگاه اجرایی محل خدمت ارائه نمایند.

همچنین بازنشستگانی که از تسهیلات این تصمیم‌نامه بهره‌مند گردیده‌اند، مکلف به ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم مراجعه به محل سکونت قبلی می‌باشند.

استانداران و فرمانداران و شوراهای اسلامی هم ‌موظفند راهکارهای لازم را به منظور حصول اطمینان از استقرار بازنشستگان و سایر افراد به وزارت کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام نمایند.

ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در شهرستان‌های تهران

طبق مصوبه کارگروه، استانداری تهران موظف است نسبت به برنامه‌ریزی و ایجاد یکصد هزار فرصت شغلی مورد تعهد در شهرستانهای استان تهران اقدام کند.

همچنین اعطای هرگونه تسهیلات تشویقی توسط دستگاههای اجرایی به دستگاههای دولتی و غیردولتی بویژه بخش خصوصی و کارمندان آنها در شهر تهران لغو و به سایر شهرستانهای استان تهران اختصاص می‌یابد.

مزایای ویژه برای انتقال به مناطق محروم

کارمندانی که به روستاها، بخشها و شهرهای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته منتقل می‌شوند، علاوه بر استفاده از مزایای این تصمیم‌نامه و تبصره‌های آن، از مزایای فوق‌العاده بهره‌وری و کارانه و فوق‌العاده ویژه برخوردار می‌شوند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات حقوق کارکنان رسمی ‌و پیمانی را به دستگاه مقصد منتقل نماید. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز مکلف است اعتبارات حقوق کارکنان قراردادی را به دستگاه مقصد منتقل نماید. ضمنا کارمندان زن که به همراه همسران کارمندشان منتقل می‌شوند، تنها از وام موضوع این تصمیم‌نامه بهره‌مند خواهند شد. کارمندانی که از کلانشهرها(غیراز تهران) به مناطق محروم منتقل می‌شوند، تنها از امتیازات مربوط به حقوق و مزایا بهره‌مند خواهند شد.

جزئیات تسهیلات بانکی

طبق تصمیم کارگروه انتقال، بانک مرکزی به منظور تسهیل انتقال کارکنان دولت، تسهیلات زیر را حسب مورد به کارکنانی که به صورت قطعی به استانها منتقل می‌شوند با درخواست آنان و تأیید دستگاههای اجرایی از طریق بانک عامل پرداخت می‌کند:
الف وام ساخت مسکن، ۲۵ میلیون تومان
ب وام خرید مسکن، ۲۰ میلیون تومان
ج وام تعمیرات، ۵ میلیون تومان
د وام ودیعه مسکن، ۱۰ میلیون تومان

در صورت استفاده از یک وام، شخص متقاضی نمی‌تواند از سایر وامها بهره‌مند شود. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ترتیبات لازم را برای استفاده از تسهیلات مذکور فراهم نماید.

ضمنا در صورتی که سند زمین و مسکن به نام کارمندان انتقال یافته صادر شود، حق انتقال آن را به مدت ۱۰ سال نخواهند داشت. در صورتی که زمین و مسکن قابل واگذاری در محل خدمت کارمندان انتقال یافته وجود نداشته باشد، در نزدیکترین محلی که از طرف سازمان مسکن و شهرسازی استان اعلام می‌شود، زمین و مسکن واگذار خواهد شد.

منع وام دهی صندوق مهر رضا در تهران

بر اساس این مصوبه، از این پس صندوق مهر امام رضا(ع) مجاز به ارائه و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، مسکن و غیره در شهر تهران نمی‌باشد و موظف است تسهیلات یاد شده را به شهرستانهای استان تهران اختصاص دهد.

در استانهایی که امکان واگذاری زمین یا مسکن وجود ندارد، بانک مرکزی وام خرید مسکن یا ودیعه مسکن به کارکنان انتقالی پرداخت می‌نماید.

در صورت عدم اعلام نیاز از سوی دستگاه های اجرایی مقصد، متقاضیان انتقال باید مراتب را به استانداران اعلام کنند تا استانداران محل خدمت متقاضی را در سایر دستگاه های اجرایی مناطق محلی با توجه به اولویت انتخاب شده از سوی متقاضی تعیین نمایند.