به گزارشافکارنیوز، علی ایرانپور در پاسخ به اینکه چه انتظاراتی از دولت یازدهم برای بخش کشاورزی دارید، گفت: کشاورزی یکی از مهمترین زیربناهای هر کشور است، به دلیل اشتغال‌زایی و امنیت غذایی برای هر کشوری اهمیت ویژه‌ای دارد و طی یک سال گذشته که جهان غرب به دنبال تهدید امنیت غذایی کشورمان است، بخش کشاورزی و سرمایه‌گذاری اهمیتی مضاعف پیدا کرده است.

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: طی سال‌های گذشته بخش کشاورزی مغفول مانده و شاهد سرمایه‌گذاری اندک و راندمان پایین در بسیاری موارد هستیم.

*افزایش راندمان آب و اصلاح سیستم‌های آبیاری

وی افزایش بازدهی مصرف آب کشاورزی را به عنوان اولویت مهم این بخش خواند و گفت: به دلیل محدودیتی که در تأمین آب وجود دارد بسیاری از زمین‌های کشور بدون کشت باقی مانده است.

ایرانپور تأکید کرد: اگر چه اصلاح سیستم‌های آبیاری طی چند سال گذشته در کشور انجام شده اما باید با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی گفت: ایران یکی از کشورهای است که بیشترین هدر‌رفت آب را دارد و همین عامل سبب شده است تا کشاورزی قدرت نمود زیادی نداشته باشد.

*اجرای کشاورزی مکانیزه

ایرانپور به اجرای مکانیزاسیون در کشاورزی در دولت بعدی تأکید کرد و گفت: کشاورزی کشور باید از سنتی به مکانیزه تبدیل شود و در این زمینه بسترهای آن نیز فراهم شود.

وی ادامه داد: تأمین نقدینگی کشاورزان یکی از مواردی است که برای اجرای مکانیزاسیون و افزایش بهره‌وری ضروری است و بانک‌ها نیز در ارائه تسهیلات سختگیری نکنند.

*تجمیع اراضی خرد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خرده مالکی را یکی از موانع مهم توسعه بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: مهمترین اولویت دولت بعدی در بخش کشاورزی باید تجمیع اراضی و جلوگیری از زمین‌های کشاورزی باشد.

ایرانپور گفت: به دلیل خرد‌بودن اراضی اجرای مکانیزاسیون در این زمین‌ها به کندی انجام می‌شود از سوی دیگر قیمت تمام شده تولید نیز برای کشاورزان بیشتر می‌شود.

* کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

ایرانپور کاهش ضایعات بخش کشاورزی را از اولویت‌های مهم بخش کشاورزی خواند و افزود: به دلیل اینکه ماشین‌ آلات کشاورزی مناسبی وجود ندارد تا ۳۰ درصد برنج‌ها در شالیکوبی‌ها هدر می‌رود.

وی تصریح کرد: میزان محصولات کشاورزی که در کشور سالانه از بین می‌رود می‌تواند بخش زیادی از غذای مردم را تهیه کند.

*افزایش سرمایه‌گذاری کشاورزی

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: یکی از مهمترین اقدام دولت بعدی در بخش کشاورزی باید افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش باشد.

ایرانپور ادامه داد: اگرچه رئیس‌جمهور از اختصاص ۲۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی صحبت می‌کند، اما این موضوع باید حداقل در دولت بعد جامه عمل بپوشد.

*نیاز به ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: براساس نظر کارشناسان برای اینکه کشور بتواند در تأمین غذا به خودکفا باشد باید سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان به مدت چندین سال در بخش کشاورزی سرمایهگذاری شود.