به گزارش افکارنیوز، میثم مظفر، با اشاره به اینکه نرخ‌ها جدید را اجرایی کردیم، گفت: برچسب‌ها را تغییر داده‌ایم.

وی درباره گرد شدن قیمت ها گفت: در جاهای که قیمت خیلی خرد برد نرخ ها را به سمت پایین گرد کرده‌ایم.

به گفته مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران، در برخی از خطوط ۱۰،۱۵ و ۲۰ درصد قیمت‌ها افزایش یافت و به طور متوسط ۳۱.۵ درصد افزایش نرخ داشته‌ایم.

وی در خصوص بسته های حمایتی دولت به تاکسیران ها گفت: هیچ بسته حمایتی دولت به این قشر از جامعه نداده است.

وی همچنین در خصوص اجرای طرح بشارت در تاکسیرانی گفت: بسته‌های خدمات رفاهی به تاکسی‌رانان داده شده و برای ۸۰ هزار تاکسی‌ران و ۵۰۰ هزار نفر از اعضای خانواده‌ آنها تسهیلاتی فراهم شده است.

به گفته مظفر همه رانندگان تحت پوشش بیمه تکمیلی رایگان قرار گرفته و اعضای خانواده آنها با ۷۰ درصد تخفیف تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: بیش از ۱۷ هزار و ۱۷۵ نفر از تاکسیرانان در سامانه بشارت ثبتنام کرده تا از خدمات رفاهی استفاده کنند.