به گزارشافکارنیوز، اکبر نوروزی با بیان این مطلب تصریح کرد: در سال جاری، ۲۴ پروژه توسط واحدهای شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و ۲۳ پروژه توسط واحدهای سنگ آهنی و زغال سنگ پس از مراحل تحقیق و پایلوت، وارد فاز اجرایی خواهند شد. برای مجموع این پروژه ها، ۱۵۵ هزار و ۵۸۸ میلیون ریال سرمایه پیش بینی شده است.

مدیرعامل شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران همچنین با اشاره به اینكه ۴ پروژه در سال ۹۱ به مبلغ ۴ هزار و ۴۵۳ میلیون ریال خاتمه یافت، خاطرنشان كرد: در سال گذشته، ۱۳ پروژه به تصویب رسید كه مجموع سرمایه گذاری برای این پروژه ها، ۴۰ هزار و ۸۵۷ میلیون ریال بود. همچنین در سال گذشته، ۵ پروژه به مبلغ ۲۹ هزار و ۱۸۷ میلیون ریال به مرحله قرارداد رسید.