به گزارشافکارنیوز، علی اشتری اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری برنامه ملی امنیت هواپیمایی کشوری را که براساس استانداردهای ایکائو تدوین شده بود، به تمامی شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها و سایر فعالان صنعت هوانوردی ابلاغ کرد.

وی افزود: این برنامه که سال گذشته توسط سازمان هواپیمایی کشوری تدوین و به تایید شورای عالی امنیت رسیده بود، بر لزوم رعایت الزامات بین المللی و ملی در حوزه امنیت هواپیمایی کشوری تأکید دارد.

مدیرکل حراست سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: به تمامی فعالان این حوزه سه ماه فرصت داده شده برنامه امنیتی شرکت متبوع خود را براساس الزامات برنامه مذکور تهیه و برای اخذ تاییدیه به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال کنند.