به گزارشافکارنیوز، امروز در تالار محصولات صنعتی بورس کالای ایران، شرکت ذوب آهن اصفهان ۱۳ هزار و ۴۶۴ تن سبد تیرآهن مخلوط را با قیمت پایه ۲۴ هزار ریال و به صورت سلف، برای دادوستد به تالار معاملات برد.

این محصول با تشکیل صف تقاضای ۴۳ هزار و ۷۵۸ تن به زمان رقابت رفت و در نهایت با افزایش ۲ هزار و ۴۱۵ ریالی، ۲۵ هزار و ۶۵۹ ریال داد و ستد شد.

این شرکت همچنین، ۱۴ هزار و ۱۴ تن سبد تیرآهن مخلوط را با قیمت پایه ۲۴ هزار و ۱۵۰ ریال و به صورت سلف عرضه کرد که این سبد نیز با تقاضای ۶۳ هزار و ۶۰۲ تنی خریداران به قیمت ۲۶ هزار و ۵۶۵ ریال ثبت شد.

به گزارش فارس، در مجموع امروز قیمتهای معاملاتی به دلیل رقابت بر سر محصولات با افزایش قیمت همراه شدند.