به گزارشافکارنیوز، جمشید پژویان در نشست خبری با خبرنگاران درباره محاسبه و اعلام تورم بخشی خودروهای لوکس داخلی گفت: با توجه به اینکه خودروهای پارس خودرو به دلار بیشتری احتیاج دارند من جلسهای با مدیرعامل پارس خودرو داشته و اطلاعاتی گرفتهام که این اطلاعات به بانک مرکزی ارسال شده و با توجه به این اطلاعات تورم بخشی محاسبه و اعلام خواهد شد.