به گزارشافکارنیوز، سید علیرضا شجاعی در سمپوزیوم تولید پایدار در صنعت خودرو با تاکید بر استقلال ارزی در صنعت خودرو افزود: معتقدم که با برنامه ریزی می توان به اعداد بالاتری دست یافت و در تعامل با بخشهای پشتیبان، به استقلال ارزی حوزه خودرو رسید.
وی با تاکید بر لزوم بازار رسانی در صنعت خودرو و تامین سرمایه در گردش افزود: باید از نگاه صرفا صیانتی در این صنعت به نگاه توسعه ای برسیم و تولید بدون کارخانه و کمک به تکمیل ظرفیتهای خالی شکل بگیرد.
شجاعی با بیان اینکه امسال تلاش می کنیم دو جریان ارزی و پولی به سمت تولید حرکت کند گفت: امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان اضافه بر تسهیلات سرمایه در گردش حوزه تولید نیاز داریم تا بتوانیم به استقلال ارزی برسیم.
وی تاکید کرد: اگر تشکلها و بنگاهها زنجیره ارزشی را شکل بدهند و کمک های مالی و تسهیلات به حلقه اول برسد موثرترین حلقه، کمک ها را دریافت خواهد کرد.
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ایجاد تراز ظرفیتی و منفعتی در حوزه تولید که بیشتر به بنگاهها و تشکلها وR&D بر می گردد به استقلال ارزی کمک شایانی خواهد کرد.
شجاعی با تاکید بر پشتیبانی از زنجیره خودرو و تولید قطعات آن افزود: امسال را باید سال بازار رسانی به محصولات ایرانی بدانیم و تشکل ها و بخش خصوصی و نیز دولت در این زمینه تلاش نمایند.
وی تصریح کرد: در استراتژی صنعت خودرو که با کمک تشکل ها شکل گرفت به نکات جدیدی در چشم انداز خودرو رسیدیم و یکی از آن نکات این است که آیا به این حجم زیاد قطعه سازان کوچک نیاز داریم؟
شجاعی ادامه داد: مقام معظم رهبری بر مقیاس تولید تاکید دارند و رقابت پذیری نیز از دیگر تاکیدات ایشان و تمامی اسناد بالادستی و سیاستهای کلی صنعت و تولید و برنامه پنجم است.
به گفته وی سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون دلار صادرات در حوزه خودرو انجام شد و بر این اساس اگر این صنعت به شرایط عادی خود برسد جهش خوبی در این حوزه خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: پتانسیل صادرات یک میلیون و تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو را طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله داریم.
شجاعی یاد آور شد: چند نوع نگاه به این صنعت در دنیا هست که نگاه صنعتی اشتغال زا، نگاه سود آوری این صنعت، صنعتی وجهه آور، نگاه درآمد زایی مالیاتی برای دولت، صنعتی صنعت ساز و صنعتی استراتژیک از نگاهها ی موجود به این صنعت در دنیاست.
وی همچنین نگاههای موجود به این صنعت را صنعتی فرهنگی ، صنعتی سیاسی و صنعتی ارز آور برشمرد و اضافه کرد : به رغم اینکه نیاز یک هزار میلیارد تومانی خودرو سازان کشور محقق نشد ، اگر در شرایط فعلی نیز کمکهای مالی محقق شود یک میلیارد دلار ارز آوری برای کشور در پی خواهد داشت وبا برگشت ارز به صنعت خودرو ، کم کم استقلال مالی خود را پیدا خواهد کرد .