به گزارش افکارنیوز، به منظور توسعه دولت الکترونیک و تشویق مشترکان برق برای استفاده از شیوه‌های نوین پرداخت غیر حضوری، الکترونیکی و پرداخت به موقع قبوض، برخی از شرکت‌های توزیع برق استانی هدایایی برای مشترکان برق پیش بینی کرده است.

اجرای این طرح منجر به افزایش غیر حضوری پرداخت قبوض برق در طول یکسال گذشته شده است به طوری که در برخی از استان های کشور میزان پرداخت های غیر حضوری و الکترونیکی رشدی بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر مجموعه وزارت نیرو و شر کت های توزیع برق در استان های سراسر کشور علاوه بر راه اندازی درگاه و سامانه های پیامکی پرداخت قبوض برق، هماهنگی هایی هم با بانک های برای پرداخت صورتحساب ها از طریق سامانه های خودپرداز انجام داده اند.

کاهش مراجعات حضوری به ادارات برق و بانک‌ها، صرفه جویی در هزینه و وقت، سرعت در انجام عملیات و به حداقل رساندن مغایریت ها و اشتباهات از مهمترین مزایای پرداخت الکترونیکی قبوض برق توسط شرکت های توزیع برق اعلام شده است.

از این رو برخی از شرکت‌های توزیع برق استانی به قید قرعه به یک نفر از مشترکان برقی که بدهی نداشته و صورت‌حساب مصرفی خود را به صورت غیر حضوری پرداخت کرده باشند معادل یک میلیون تومان جایزه می‌دهد.

به گزارش مهر، بر اساس آخرین گزارش رسمی توانیر در شرایط فعلی بیش از ۲۸ هزار و ۷۲۱ هزار مشترک در کل کشور از نعمت برق برخوردار هستند، به طوریکه سال گذشته در مجموع بیش از يك میلیون و ۵۵۵ هزار مشترک جدید به شبکه برق متصل شده اند.