محمود بهمنی با رد ادعاهایی مبنی بر عمل نکردن بانکها به مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص محرومیت دارندگان معوقات بانکی از گرفتن خدمات از بانکها، اظهار داشت: بانک مرکزی کارهای مربوط به ابلاغ این مصوبه به بانکها را انجام داده و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم این موضوع بررسی شده است.

به گزارش مهر، رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانکها در مسیر اجرای این مصوبه قرار گرفته اند و جلساتی هم با مدیران عامل بانکها در این باره برگزار شده اما چون این اتفاق برای نخستین بار در حال وقوع است و اسامی محروم شدگان از گرفتن خدمات بانکها باید برای تمام بانکها ارسال شود، مقداری روند کار کند پیش می رود و این امرطبیعی است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه افزایش نرخ سود بانکهای خصوصی را تکذیب کرد و اظهار داشت: بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ سود به مرور زمان است و برخی جوسازی ها که درباره افزایش نرخ سود بانک ها مطرح می شود، صحت ندارد.

بهمنی در ادامه به آمارهای کارشناسی و تخصصی بانک مرکزی درباره نرخ تورم اشاره کرد و گفت: باید تعریف دقیقی از نرخ تورم به صورت کارشناسی برای مردم در رسانه ها ارائه شود تا این مشکل برای همیشه رفع شود.

به گفته وی نرخ تورم به معنای تغییر قیمت ۱۰ قلم کالا یا افزایش نسبی چند کالا نیست، بلکه نرخ تورم بر اساس تغییرات قیمت مجموعه ای از ۳۵۹ قلم کالای مهم که در کشور وجود دارد، محاسبه می شود.

وی ادامه داد: در فرآیند محاسبه نرخ تورم، میانگین تغییر قیمت ۳۵۹ قلم کالا بررسی می شود لذا اگر قیمت۱۰ یا ۱۵ قلم کالا آن هم به طور محسوسی افزایش پیدا کند به معنای افزایش نرخ تورم نیست.

رئیس کل بانک مرکزی ملاک نرخ تورم را میانگین قیمت ۳۵۹ قلم کالا طی ۱۲ ماه ذکر کرد و افزود: ممکن است یک کالایی ظرف یک ماه جهش قیمتی داشته باشد اما در ۱۱ ماه دیگر افزایش محسوسی نداشته است که میانگین ۱۲ ماه محاسبه شده و رشد قیمت ها مشخص می شود.

بهمنی اضافه کرد: اگر قیمت کالا در سال گذشته به فرض ۳ درصد رشد داشته و الان به یک درصد رسیده است، می گوییم رشد قیمت آن کاهش یافته است اگر چه سال گذشته و امسال قیمت افزایش یافته اما رشد قیمت آن نسبت به میانگین سال قبل کاهش پیدا کرده است.

بهمنی تاکید کرد: شاخصهای بانک مرکزی بر اساس استانداردهای بین المللی است و کارشناسانی که در حال محاسبه نرخ تورم اند، افرادی هستند که سالهاست مشغول محاسبه این آمارها بوده اند؛ نهادهای دیگر هم این آمارها تایید می کنند و حتی شاید گاهی اوقات نرخ تورم توسط آنها پایین تر از آن چیزی که باشد که بانک مرکزی گزارش کرده است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی آمارها را بر اساس یک روال و روند مشخص و تایید شده، دنبال می کند، اظهار داشت: در ماه های گذشته ما شاهد کاهش سریع قیمت ها بودیم اما امسال کاهش قیمت ها چندان محسوس نبوده و ما بر اساس آن نرخ تورم را اعلام می کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان به مردم و کارشناسان اطمینان داد که محاسبات مربوط به نرخ تورم توسط بانک مرکزی کاملا دقیق است.