به گزارش افکار به نقل از مهر، سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت با صدور احکام جداگانه ای ۱۷ عضو کمیته ملی کنگره جهانی نفت را به مدت دو سال منصوب کرد.

بر این اساس مدیرعامل شرکت ملی نفت، معاون برنامه ریزی وزیر نفت، منصور دفتریان، محمد علی ریاحی، معاون امور بین الملل، مدیر پژوهش شرکت پالایش و پخش نفتی، سرپرست شرکت پژوهش و فنآوری پتروشیمی، رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی، رئیس دانشگاه صنعت نفت، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت، مدیر پژوهش شرکت ملی گاز، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت، مدیر پژوهش شرکت ملی نفت، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت، معاون منابع انسانی و معاون پژوهشی وزارت نفت به عنوان اعضای این کمیته منصوب شدند.

در متن حکم وزیر نفت خطاب به این افراد آمده است: با توجه به ماموریت این کمیته لازم است که با مشارکت فعال و همکاری با سایر اعضا ضمن تهیه نقشه راه کمیته شامل سیاستها، برنامهها و اهداف؛ راهکارهای اجرایی برای حضور و مشارکت فعال صنعت نفت ایران در کنگره جهانی نفت را نیز ارائه کنید.