وزیر مسکن و شهرسازی سرزده از طرح های خانه سازی ۲ شرکت کره ای و ترکیه ای در شهر جدید پـرنـد بازدید کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، شرکت کوزوی ترکیه قرارداد ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی را تا شهریور امسال و شرکت کره ای قرارداد ساخت ۵ هزار واحد مسکونی در شهر جدید پرند را تا اردیبهشت امسال دارد.

علی نیکزاد در بازدید از واحدهای در دست ساخت شرکت کوزوی ترکیه به پیمانکاران ترک گفت: تمام موارد از جمله درب های ضد سرقت، نصب آسانسور و پنجره های دوجداره باید طبق قرارداد انجام شود در غیر این صورت طبق نظر کارشناس مبلغ از قرارتان کسر خواهد شد و مشمول پرداخت جریمه نیز می شوید.

وزیر مسکن و شهرسازی همچنین در بازدید از واحدهای مسکونی در دست ساخت شرکت کره ای از پیشرفت کار این شرکت اظهار نارضایتی کرد و گفت: در صورتی که این شرکت در پایان اردیبهشت به برنامه زمانبندی خود نرسد، قراردادمان را بی هیچ اغماضی با این شرکت لغو می کنیم.