به گزارش افکار به نقل از ایرنا، هر یورو(واحد پول اروپا) در این معاملات با ۲۰۰ ریال رشد نسبت به دوره مورد بررسی ۱۵ هزار و ۵۷۰ ریال داد و ستد شد.
دراین معاملات هر پوند انگلیس با ۱۰۰ ریال رشد نسبت به زمان مورد اشاره ۱۸ هزار و ۳۰۰ ریال خرید و فروش شد.
براساس این گزارش هر قطعه سکه طرح قدیم بهار آزادی بدون تغییر قیمت نسبت به روز دوشنبه گذشته چهار میلیون و ۳۵۰ هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.
همچنین هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی در این معاملات با ۱۰ هزار ریال کاهش نسبت به روز مورد بررسی سه میلیون و ۹۱۰ هزار ریال به خریداران عرضه شد.
هر قطعه سکه نیم بهار آزادی نیز در این معاملات بدون تغییر قیمتی نسبت به روز مورد بررسی به قیمت یک میلیون و ۹۶۰ هزار ریال و هر قطعه سکه ربع بهار آزادی نیز با ۱۰ هزار ریال رشد قیمتی نسبت به دوره مورد بررسی به بهای یک میلیون و ۹۰ هزار ریال در بازار عرضه شد.
سکه طلای یک گرمی نیز روز جاری در بازار آزاد تهران بدون تغییر نسبت به دوشنبه گذشته ۵۰۰ هزار ریال به خریداران عرضه شد.