به گزارش افکارنیوز، در بیانیه شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری آمده است: خبر مربوط به تصمیم رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای برگشت مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال برداشت شده به حساب بانکها و انعکاس آن در خبرگزاری مهر در جلسه مورخ ۰۱/۰۳ / ۱۳۹۲، کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی مطرح و اعضای کانون با توجه به شرایط حساس کنونی اقتصاد کشور و ضرورت حفظ و اعتلای اعتماد عمومی به روند اقتصاد ملی و استعکام موسسات مالی و تاثیر این اعتماد در ارتقاب فضای کسب و کار و توان بانکها در پشتیبانی از واحدهای تولیدی در سال حماسه اقتصادی تصمیم رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تصمیمی هوشمندانه و منصفانه بوده و عمل به رسالت قانونی بانک مرکزی در این مقطع حساس محسوب می شود و بدینوسیله تقدیر و تحسین خود را اعلام می کند.


کانون بانکها از مراجع نظارتی و قانونی مرتبط در خواست می کند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در این اقدام ضروری و قانونی مورد حمایت و تشویق قرار دهند.


محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی درباره تخلفات ارزی بانکها، با بیان اینکه بانک مرکزی گزارشهای خود را به نهادهای نظارتی ارائه کرده و در انتظار اعلام نتیجه است، گفته است: ۳۰ هزار میلیارد ریال را از حساب متخلفان ارزی برداشت و به حساب خزانه کل واریز کردیم.


وی افزوده است: تصور همکاران ما این بود که مابه التفاوتهایی از قیمت ارز که در آنها انحراف وجود داشت مربوط به بیت المال است که باید به خزانه برمی گشت. با توجه به این امر پس از رسیدگی مراجع نظارتی به این موضوع و تشخیص اینکه اشتباه برداشت کرده ایم و بخشی از این برداشت باید بازگردانده شود این کار را انجام خواهیم داد.