به گزارش افکارنیوز، حسین مقدم‌نیا در گفت و گو با تسنیم، در مورد وضعیت مرغ و مازاد تولید در بازار اظهار داشت: در حال حاضر متوسط جوجه ریزی در ماه ۸۵ میلیون است و نهاده‌های مورد نیاز مرغداران نیز بخشی از آن توسط اتحادیه تهیه می‌شود و بخشی رانیز خود مرغداران خریداری می‌کنند.

وی با بیان اینکه نهاده‌ای که اتحادیه تأمین می‌کند با پول مرغدار بوده و شرکت پشتیبانی امور دام این نهاده را از شرکت‌هایی که با ارز مرجع وارد می‌کنند، خریداری و بخشی از آن را به اتحادیه می‌دهد، گفت: ‌ مابقی نیاز نهاده برای مرغداران توسط خودشان تأمین می‌شود. البته برای آینده وضعیت قیمت مرغ همان طور که قبلا گفته بودم به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد داده بودیم سقف و کف قیمت را برای مرغ تعیین کند تا هم تکلیف این صنعت مشخص شود و هم از نوسانات جلوگیری کنیم.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان مرغ در پاسخ به این سؤال که مدتی است به دنبال تعیین سقف و کف قیمت برای مرغ هستید ولی در جلسات قبلی به نتیجه‌ای نرسیدید، این مسئله به کجا رسید، بیان کرد: قرار است مجدد شنبه و یکشنبه این مسئله را بررسی کنند. در حال حاضر مرغ مازاد تولید داخل توسط شرکت پشتیبانی امور دام برای ماه‌هایی که میزان مصرف بیش از تولید است خریداری و ذخیره می‌شود.

ویبا اشاره به اینکه قیمت میانگین مرغ زنده در حال حاضر ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان است، ادامه داد: قیمت نهاده هایی چون سویا در حال حاضر ۱۰۵۰ تومان و ذرت ۷۰۰ تومان است که در اسفند ماه سال گذشته به ترتیب ۱۳۱۲ و ۶۹۵ تومان بوده است. البته جوجه یک روزه نیز در اسفند سال ۹۱ ، حدود ۱۲۲۷ ، مرغ زنده ۴۱۷۹ و مرغ کشتار شده به نرخ عمده ۵۹۲۰ تومان به فروش میرسید.