به گزارش افکارنیوز، بیزینس مانیتور در جدیدترین گزارش خود از صنعت فولاد ایران نوشت ایران به دنبال افزایش ظرفیت تولید فولاد خود از رقم فعلی ۲۰ میلیون تن در سال به ۵۵ میلیون تن و رساندن ظرفیت تولید آلومینیوم گداخته خود به ۱.۵ میلیون تن در سال تا ۲۰۲۵ است.

این گزارش افزود: کاهش تجارت خارجی تاثیری منفی بر صنعت فولاد ایران گذاشته و تحریم ها واردات را نیز کاهش داده است. اما تولید فولاد خام در سال ۲۰۱۲، نسبت به سال قبل از آن ۱۱.۱ درصد افزایش یافت که این یکی از بالاترین نرخ های رشد تولید فولاد در جهان محسوب می شود.

با این حال، به دلیل مشکلات زیرساختی و عدم وجود ظرفیت تولید فولاد تقویت شده، این کشور همچنان به واردات وابسته است که بخش عمده ای از آن از ترکیه تامین می شود.

ظرفیت فعلی تولید فولاد خام ایران قادر به تامین نیاز صنایع پایین دستی نیست و همین مسئله موجب افزایش وابستگی به واردات شده است. تقاضا برای فولاد نیز با توجه به کاهش تقاضا برای خرید خودرو در کشور کاهش یافته است.

تولید فولاد ایران در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، به ترتیب ۱۰ و ۸.۷ درصد رشد را تجربه کرده و پیش بینی می شود که رشد خوب تولید فولاد در ایران امسال نیز ادامه یابد. اما بر اساس این پیش بینی، میزان تولید فولاد کشور از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۷، کاهش خواهد یافت.

تا پیش از افزایش تحریم ها، ایران مقدار زیادی فولاد به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس صادر می کرد. اما شرکت های واقع در کشورهای عربی به یکباره ظرفیت تولید فولاد خود را افزایش دادند. این مسئله موجب شد که شرکت های ایرانی فولاد تولید خود را در داخل بفروشند و همین مسئله قیمت فولاد در ایران را کاهش داد.