به گزارش افکارنیوز، محمد کردبچه با بیان این که افزایش میزان معافیت مالیاتی حقوق در بودجه سال جاری موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود، ‌ اظهار کرد: در در لایحه بودجه سال ۹۲، پیشنهاد شده بود که حقوق ماهیانه تا ۶۰۰ هزار تومان معادل درآمد سالانه ۷۲ میلیون ریال از مالیات معاف باشد اما مجلس شورای اسلامی سقف معافیت مالیاتی را به ۸۳۰ هزار تومان در ماه افزایش داد.

وی در ادامه با اشاره به این که تا پیش از ارائه لایحه بودجه سال ۹۲، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس به تصویب نرسید، افزود: در این راستا دولت برخی بندهایی را که برای تحق درآمدهای مالیاتی سال جاری نیاز بود در لایحه بودجه مطرح کرد اما این بندها در مجلس شورای اسلامی حذف شدند.

مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در ادامه با بیان این که میزان درآمدهای مالیاتی سال جاری با در نظر گرفتن این بندها و درآمدهای حاصل از آنها تعیین شده بود، ‌ خاطر نشان کرد: با این اقدام احتمال دارد که درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده محقق نشود و شاهد کاهش آن باشیم.

در لایحه بودجه سال جاری دولت میزان درآمدهای مالیاتی را با افزایش ۱۶.۸ درصدی نسبت به سال ۹۱ ، ۵۳۸ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۱۷۴ میلیون ریال پیشنهاد داده بود که با پیشنهاد مجلس دوهزار میلیارد تومان افزایش یافت.