به گزارش افکارنیوز، ایرج رهبر، افزود: در حال حاضر میانگین عمر ساختمان‌ها در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ سال است، این مسئله نیز به این دلیل حادثشده که افرادی وارد این بخش شده بودند که هیچ تخصصی در این زمینه نداشتند، اکثر این سازندگان فقط برای حفظ سرمایه شخصی و افزایش آن اقدام به ساخت و ساز مسکن می‌کردند.


وی با بیان این‌که خوشبختانه با اجرای طرح مسکن مهر ساخت و ساز به افراد متخصص سپرده شد، تصریح کرد: به دلیل استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت و همچنین نظارت‌هایی که در حین ساخت صورت می‌گیرد عمر مفید مسکن مهر حداقل ۱۰۰ سال برآورد می‌شود.


وی با اشاره به نقش تاثیرگذار استفاده از مصالح صنعتی و سیستم‌های نوین در ارتقای کیفی ساخت‌و سازها، اظهار کرد: ‌ ساخت واحدهای مسکونی از سوی افراد دارای تجربه و دانش یکی از ویژگی‌های طرح مهر است، این مسئله در افزایش کیفیت ساخت‌وسازهای چند سال بسیار تاثیرگذار بوده است.


رئیس انجمن سراسری انبوه‌سازان با اشاره به این‌که واحدهای مسکن مهر با قیمت مصوب وزارت راه در حال ساخت است، افزود: بر اساس قراردادی که در این رابطه با انبوه‌سازان امضا شده ساخت هر متر مربع مسکن مهر حدود ۳۲۰ هزار تومان هزینه دارد. البته با توجه به دستورالعمل افزایش قیمت وزارت راه ساخت هر متر مربع از واحدهای طرح مهر ۳۷۰ تا ۳۹۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.


رهبر همچنین در خصوص وضعیت بازار مسکن گفت: قیمت مصالح ساختمانی بهعنوان یکی از مهمترین مولفههای تاثیرگذار در قیمت مسکن هماکنون در ثبات به سر میبرد و از سوی دیگر با توجه به برنامه واگذاری پروژههای مسکن مهر تا چند ماه آینده اتفاقی در بازار مسکن نمیافتد.