به گزارش افکارنیوز،، ناصر توکلی در گفت‌وگو بافارس در پاسخ به اینکه روند خرید تضمینی گندم در مقایسه با سال گذشته چگونه است؟ گفت: روند خرید بسیار مناسب است و پیش‌بینی می‌شود، در صورتی که خرید مناسبی انجام شود، تا پایان فصل برداشت ۹ میلیون تن از کشاورزان خریداری شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: تا ۳ روز گذشته، یک میلیون و ۱۷۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

وی تصریح کرد: در صورتی که سازمان تعاون روستایی که شعبات مختلف خرید در دورافتاده‌ترین روستاها هم دارد به خرید تضمینی گندم ورود پیدا کند نتیجه مناسب‌تری خواهد داشت.

توکلی گفت: در برخی استانهای کشور از فاصله زیاد بین مراکز خرید تا مزارع کشاورزان گزارش می‌شود که کشاورزان از این موضوع گله دارند.

*آیین نامه اجرایی قانون انتزاع ابلاغ نشده است

وی در پاسخ به اینکه چرا وزارت جهاد کشاورزی براساس قانون انتزاع در بحثخرید تضمینی ورود پیدا نمی‌کند، گفت: هنوز آئین‌نامه اجرایی این قانون از سوی دولت ابلاغ نشده است.

معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه سیل اخیر در استان خوزستان چه میزان خسارت به گندمکاران وارد کرد، گفت: هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارت نشده است، اما ۱۸۵ میلیمتر بارندگی طی دو روز که به اندازه کل بارش یکسال تهران است، حکایت از خسارت به کشاورزان دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: اما با وجود پیشبینی خسارت به گندمکاران خوزستان، تاکنون ۸۵۰ هزار تن از استان خوزستان گندم خریداری شده است.