مؤيد حسينيصدر با انتقاد شديد از نحوه محاسبه قيمت قبوض گاز گفت: محاسبه قيمت قبوض گاز به طور اشتباه و خلاف قانون صورت ميگيرد، مصوبه مجلس در قانون هدفمند کردن يارانهها اين بود که اولا دولت با گذشت پنج سال با شيبي ملايم افزايش قيمتها را اعمال کند؛ دوم اين که اگر بهاي قبوض بخواهد به صورت تصاعدي محاسبه شود، نبايد از قيمت ۹۰ درصدي گاز صادراتي بيشتر باشد.

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی افزود: قیمت‌ها به یکباره اوج شدیدی پیدا کرد به طوری که تا ۴۰ برابر افزایش قیمت داشتیم و این موضوع موجب نگرانی مردم شده است و مردم برای اعتراض به این مسئله مراجعات زیادی داشته‌اند؛ از وزارت نفت می‌خواهم با فرستادن بازرس ویژه وضعیت را از نزدیک مشاهده کند.

وی ادامه داد: در برخی از گزارش های رسیده از مردم مواردی دیده شده که قبض گاز بعد از گذشت پنج ماه با قیمت بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها آمده که این موضوع باعثشده در بین مردم شایع شود که در این پنج ماه به عمد قبوض گاز به مردم وصول نشده است.

نانوايي هاي آزادپز در آستانه تعطيليحسيني صدر با بيان اين که با اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها و بالا رفتن قيمتهاي قبوض گاز قسمتهاي خدماتي شهر، که کارشان با مصرف گاز رابطه مستقيم دارد، از کار افتادهاند، گفت: نانواييها به ويژه آزاد پزها با اين وضعيت تعطيلي را به صرفهتر ميدانند. نماينده مردم خوي گفت: در حوزه انتخابيه بنده طبق توصيه اسلام بيشتر رسم بر اين است که زوجهاي جوان نزد خانواده پيشين خودشان زندگي کنند؛ اين مصداقي از فرهنگ پيشه کردن قناعت است، اما با تصاعدي حساب کردن قيمتهاي قبوض در هر خانوار اين قناعت به اسراف تبديل شده و ما نبايد با اين مسائل برخورد ماشيني داشته باشيم. عضو کميسيون انرژي مجلس، اعزام بازرساني از سوي وزير نفت را خواستار شد تا به طور مستقيم چگونگي محاسبه قبوض گاز شهر خوي رسيدگي شود.