شاخص بورس تهران ۴ روز پس از ثبت ركورد ۲۴ هزار واحد ساعت حوالي ساعت ۱۱.۲۵ دقيقه امروز با رشد ۴۵۶ واحدي وارد كانال ۲۵ هزار واحد شد تا دومين ركورد سال جاري را رقم بزند.

به گزارش فارس،بر اين اساس شاخص در ۱۲ بهمن ماه، ۲۳ بهمن ۸۹ و ۸ فروردين سال ۹۰ به ترتيب وارد كانال ۲۲، ۲۳ و ۲۴ هزار واحد شده بود و امروز نيز در هفتمين روز كاري سال جديد سد ۲۵ هزار واحد را شكست.