به گزارشافکارنیوز،رضوانی با بیان اینکه این دستورالعمل به اپراتورهای تلفن همراه کشور ابلاغ می‌شود اظهار کرده بود: اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند تا ۲۰ درصد بیش از مبلغ تعیین شده در نرخ پایه مکالمات، با یکدیگر رقابت کرده و از مشترکان خود هزینه دریافت کنند.

وی یکسان‌سازی نرخ پایه‌ی مکالمات تلفن همراه را ایجاد زمینه‌ی رقابتی برای اپراتورهای اول دوم و سوم عنوان کرد و گفته بود: نرخ پایه مکالمات برای مکالمات درون شبکه‌ای اپراتورهای تلفن همراه در نظر گرفته شده است و به‌طور قطع این مبلغ تعیین شده بر روی نرخ اتصال متقابل مکالمات بین اپراتورها نیز تاثیر خواهد گذاشت.

در دستورالعمل جدید درنظر گرفته شده، هزینه‌ی جابه‌جایی مکالمات در شبکه اپراتور همراه اول حذف شده و از این پس مکالمات مشترکان این اپراتور در تمامی نقاط کشور یکسان بوده و این اپراتور دیگر هزینه‌ای از مشترکان خود بابت جابه‌جایی دریافت نمی‌کند از این‌رو این دستورالعمل به نفع مشترکان همراه اول خواهد بود.

به گفته معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بر اساس اطلاعات نشریه ارتباطات، هزینه‌ی مکالمه با سیم کارت‌های اپراتورهای دوم و سوم براساس پروانه درنظر گرفته شده برای این اپراتورها، از ابتدا یکسان - فلت - بوده و این اپراتورها مبلغی بابت جابه‌جایی مکالمه از مشترکان خود دریافت نمی‌کردند.

اما تصویب نرخ یکسان برای مکالمات تلفن همراه به ازای هر دقیقه مکالمه خواهد بود و این نرخ بهطور قطع در هزینه کل مکالمات تلفن همراه مشترکان تاثیر گذاشته و پیش بینی میشود حتی نسبت به گذشته هزینه کمتری برای مشترکان موبایل به همراه داشته باشد.