به گزارش افکارنیوز، خراسان نوشت:

يکي از مسئولان اقتصادي دولت در نامه اي به نهاد رياست جمهوري از آنها خواسته است با توجه به مشکلات متعددي که براي يکي از شرکتهاي توليد کننده قارچ پيش آمده، مانده بدهي اين شرکت به سيستم بانکي کشور به عنوان بدهي دولت به اين سيستم محسوب شود که کارشناسان دولت در پاسخ به اين درخواست تاکيد کرده اند اين امر واجد ايرادات متعدد قانوني و بدعتي در سيستم دولت خواهد بود.