به گزارش افکارنیوز، آمارهای رسمی نشان داد که نرخ بیکاری در نروژ که بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در غرب اروپاست، از ۳.۶ درصد در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۲ به ۳.۷ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۱۳ رشد کرد. اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ، نرخ بیکاری نروژ را ۳.۵ درصد پیش بینی کرده بودند.

بانک مرکزی نروژ نرخ‌های بهره را بیش از یک سال است که در رکورد اندک ۱.۵ درصد نگه داشته تا به احیای اقتصادی و حمایت صادرکنندگان در برابر صعود ارزش ارز کمک کند. سیاستگذاران این کشور در ماه مارس احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره را به دلیل باقی ماندن نرخ تورم در پایین ۲.۵ درصد مطرح کردند.

بانک مرکزی نروژ برآورد کرده که نرخ بیکاری به طور متوسط به ۳.۲۵ درصد در سال جاری و آینده میرسد.