به گزارش افکار ،بانك ملي ايران در بخش رقابتي بيست و سومين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي ، در مسابقه انطباق با شريعت در بانكداري بدون ربا در محور " قرار دادهاي بانكي و ميزان انطباق آنها با فقه اسلامي " موفق به كسب رتبه اول در سيستم بانكي و دريافت تنديس و لوح تقدير شد.

همچنین در مسابقه انطباق با شریعت در بانکداری بدون ربا در محور " آموزش بانکداری اسلامی " نیز این بانک رتبه سوم را کسب و لوح تقدیر مربوطه را دریافت کرد.

گفتنی است یکی از بخش های جنبی بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی برگزاری مسابقات با عناوین انطباق با شریعت بانکداری بدون ربا، بهترین طرح شناسایی و گروه بندی مشتریان، بانکداری شرکتی و …بود که در مسابقه انطباق با شریعت در بانکداری بدون ربا، بر اساس اطلاعات دریافتی هیات داوران همایش از بانک ملی ایران، دو رتبه برتر توسط این بانک کسب شد.

در مراسم اختتاميه همايش ، حسين زاده ، خواجه حسني و كمرئي اعضاي هيات مديره و صفاي نيكو مدير امور حراست بانك ملي ايران نيز حضور داشتند.