به گزارش افکارنیوز، کشورهای عربی ثروتمندتر منطقه خلیج فارس در مارس سال ۲۰۱۱ متعهد شدند ۱۰ میلیارد کمک ظرف ۱۰ سال برای حمایت از توسعه اقتصادی بحرین و عمان، به این کشورها کمک کنند.

" صندوق کویت برای توسعه اقتصادی عرب " این اعتبار را به صورت سهم‌های سالانه ظرف ۱۰ سال برای عمان فراهم خواهد کرد.

هدف این برنامه منطقه‌ای، تامین اعتبار پروژه‌های زیرساخت مهمی مانند آب، برق و راه آهن بوده است.

به گزارش رویترز، دولت عمان از سال ۲۰۱۱ برای فرونشاندن نارضایتی عمومی، هزینه برنامههای رفاهی و اشتغالزایی را افزایش داده است.