به گزارش افکارنیوز، دور جدید پیش فروش بلیت قطار برای تاریخ‌های حد فاصل ۱۱/۳ / ۹۲ تا ۱۰/۴ / ۹۲ از امروز هفتم خرداد ماه آغاز شد.

‌مقرر بود بلیت قطارهای ۱۰ شرکت حمل و نقل مسافری ریلی غیر از رجاء، در «سامانه جامع برنامه‌ریزی و نظارت بر فروش بلیت قطار راه‌آهن» از ساعت ۱۰ صبح روز گذشته شروع شود اما سامانه جامع فروش بلیت راه‌آهن «مشکل ارتباطی» داشت، ‌ به همین دلیل فروش به امروز، هفتم خردادماه، ساعت ۱۰ صبح، موکول شد.

بنابراین گزارش ۱۰ شرکت حمل و نقل ریلی مالک قطارهای مسافری، بلیت خود را از طریق سیستم جامع فروش بلیت راه‌آهن به فروش می‌رسانند که شامل ۴۰ درصد کل بلیت‌ قطار‌ها است.

البته شرکت حمل و نقل ریلی رجاء به طور مستقل، بلیت‌ قطار‌های خود را از طریق سامانه اختصاصی خود به فروش می‌رساند که این فروش از روز گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

پیگیری از چند آژانس فروش بلیت قطار، حاکی از آن است که اغلب مسافران تا این لحظه قادر به دریافت بلیت برای مسیر مورد نظر خود شدهاند و مشکلی در دریافت بلیت نداشتهاند.