به گزارش افکارنیوز، نعمت یاورزاده اظهار کرد: تا کنون حدود ۳۶ هزار تن برگ سبز چای به ارزش بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان از باغات استان‌های شمالی برداشت شده است.

وی افزود: از ۲۸ میلیارد تومان برگ سبز چای برداشت شده حدود ۱۲ میلیارد توامن سهم کارخانه‌ها و ۱۶ میلیارد تومان نیز سهم دولت است اما تا کنون حدود ۴ میلیارد تومان از بهای برگ سبز چای چین اول امسال که نیمی از آن سهم کارخانه‌ها و نیمی سهم دولت بوده، پرداخت شده است.

رییس سندیکای کارخانجات شمال گفت: ترغیب چایکاران و کارخانه‌های چای به افزایش تولیداین محصول منوط به تغییر ذائقه مردم به مصرف چای ایرانی و نزدیک‌تر شدن قیمت آن به به قیمت چای‌های خارجی در بازار داخلی است.

یاورزاده تاکید کرد: اگر بازار داخلی برای چای ایرانی که از کیفیت خوبی برخوردار است رونق پیدا کند، کمیت و کیفیت تولید آن نیز افزایش مییابد و میتوانیم از واردات چای خارجی بی نیاز شویم.