به گزارش افکارنیوز، ابراهیم شوشتری ‌با اعلام عملکرد این معاونت در اردیبشهت، از انجام ۳۳ هزار ۶۷۶ پرواز در این ماه خبر داد.

وی افزود: از این تعداد پرواز ثبت شده، ۱۳ هزار و ۷۰۷ پرواز مربوط به پروازهای فایل شده داخلی، ۱۳ هزار و ۸۴۸ پرواز مربوط به پروازهای فایل شده عبوری، پنج‌هزار و ۳۸۶ پرواز مربوط به پروازهای فایل شده نشست و برخاست بین‌المللی و ۷۳۵ پرواز مربوط به سایر پروازهاست.

همچنین در مدت زمان یاد شده به ‌طور متوسط روزانه ۲۴۰۴ پیام دریافتی و ۹۴۳ پیام ارسالی در اداره پیام‌های هوانوردی به ثبت رسیده است.

‌پروازهای داخلی انجام شده بر فراز آسمان ایران در اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۹۱ سورتی کاهش، پروازهای نشست و برخاست بین‌المللی ۱۰۶ سورتی کاهش و سایر پروازها ۲۳۸ سورتی کاهش داشته‌اند.

در گزارش معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاهها در مجموع ۴۸۰ سورتی کاهش در ماه جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به چشم میخورد.