جمشید پژویان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دستورالعمل و روش شناسی قیمت گذاری خدمات مخابراتی پیش از آغاز سال جدید به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده است گفت: این دستورالعمل که فاز اول قیمت گذاری خدمات مخابراتی است و مربوط به چگونگی محاسبات و روش شناسی تعرفه های خدماتی می شود هم اکنون لازم الاجرا است و جزئیات این دستورالعمل و نحوه بسط آن برای تمامی خدمات مخابراتی در فاز دوم تعیین و ابلاغ خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در فاز دوم تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خدمات مخابراتی تمامی تعرفه ها مشخص خواهد شد ادامه داد: در فاز دوم پارامترهای قیمت گذاری تعیین خواهد شد و شرکتهای مخابراتی می توانند براساس این دستورالعمل نسبت به قیمت گذاری خدمات خود اقدام کرده و تا زمانی که شورای رقابت موافقت خود را اعلام نکند قیمتها تغییری نخواهد یافت.

پژویان با اشاره به برنامه ها و پیشنهادات مخابرات در بحثقیمت گذاری خدمات مخابراتی و گسترش آنها اضافه کرد: پاسخ شورای رقابت به این پیشنهادات در برنامه نهایی دستورالعمل منظور خواهد شد.

رئیس شورای رقابت تاکید کرد که این قیمت گذاری شامل تمام خدمات مخابراتی خواهد بود و از این پس اپراتورهای مخابراتی در بحثتعیین قیمت به هیچ وجه نباید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبعیت کنند.

پژویان گفت: با توجه به دستورالعمل های قیمت گذاری به احتمال زیاد قیمتهای مخابراتی در سال جدید تغییر و افزایش نخواهد داشت.

به گفته وی فاز دوم دستورالعمل قیمت گذاری مخابرات تا دو ماه آینده تصویب و ابلاغ خواهد شد و طبق قانون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نباید در زمینه تعرفه گذاری خدمات مخابراتی و ارتباطی دخالتی داشته باشد.