اولین نشست خبری سال جاری محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با اعتراضات متعدد خبرنگاران به برخورد یک سویه بانک مرکزی با رسانه ها و عملکرد روابط عمومی این بانک با حواشی همراه بود.

به گزارش مهر، خبرنگاران اکثر رسانه های کشور در اعتراض به روند انتشار بسته بانک مرکزی به عنوان مهمترین موضوع روز نظام بانکی کشور طی روزهای اخیر اعلام کردند که نشست خبری مذکور با محوریت بسته بانک مرکزی در سال ۹۰ دیگر موضوعیت ندارد چون همه موارد آن قبل از برگزاری نشست منتشر شده است. براین اساس اکثر خبرنگاران نشست خبری رئیس کل را ترک کردند.

بهمنی پیش از ترک جلسه از سوی خبرنگاران در اظهاراتی به دفاع از عملکرد بانک مرکزی پرداخت و مطرح کرد که با هیچ مسئله ای به صورت گروهی، سیاسی و جناحی برخورد نکرده است.

وی گفت: ممکن است در برخی از موارد به صورت اتفاقی با خبرنگاری برخورد و مصاحبه کرده باشم اما مسائل مطرح شده از سوی خبرنگاران مبنی بر یک سویه عمل کردن با رسانه ها را قبول ندارم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب که نمی دانم جناج و باند سیاسی چیست و اگر بخواهم فقط اقتصادی و اداری کار کنم چه کار باید انجام دهم، افزود: گرفتاری و مشغله های بسیاری دارم.

دفاعیات رئیس کل بانک مرکزی از برخورد یک سویه و سلیقه ای این بانک با رسانه ها در حالی صورت پذیرفت که خبرنگاران توضیحات بهمنی را نپذیرفتند. در نهایت خبرنگاران همه خبرگزاری های اصلی کشور و همچنین برخی روزنامه ها این جلسه را ترک کردند.