به گزارشافکارنیوز، تحریم‌ اخیر از شرکت‌های خارجی خواسته از همکاری با صنعت خودروسازی ایران خودداری کنند آن هم در شرایطی که هم‌اکنون عمده خودروهای در حال تولید در ایران داخلی‌سازی شده و وابستگی به خارج از کشور ندارند.

پیش از این نیز ساسان قربانی - دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران - با اشاره به این موضوع تصریح کرده بود که مشکل اصلی صنعت خودرو و قطعه، نه تحریم‌های خارجی بلکه موانع و تحریم‌های ایجاد شده از سوی برخی نهادها و سازمان‌های داخلی مانند سیستم بانکی است.

یک کارشناس صنعت خودرو در این زمینه می‌گوید: ‌تحریم صنعت خودرو تنها موجب افزایش ناچیز هزینه‌های تولید در برخی از خودروها خواهد شد.

وی با بیان این‌که در دنیای امروز نمی‌توان هیچ صنعتی را تحریم کرده و از چرخه اقتصاد جهانی جدا کرد، خاطرنشان می‌کند: با این حال این تحریم می‌تواند هزینه‌ فعالیت‌ها‌ در این حوزه را اندکی افزایش دهد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه می‌دهد: تحریم تاثیری بر روند واردات خودرو به کشور نخواهد داشت زیرا قبل از آن نیز واردکننده‌ها خودروهای وارداتی را از کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس خریداری و وارد کشور می‌کردند.

وی تصریح میکند: در بخش تولیدات داخلی نیز هماکنون تعداد قابل توجهی از خودروها داخلی سازی شدهاند. در تعداد اندکی از خودروها نیز برخی قطعات مورد نیاز را میتوان همچنان از طریق شرکتهای طرف قرارداد و برخی شرکتهای واسطه تهیه کرد.