به گزارشافکارنیوز، محمد اکبرنیا گفت: بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در سامانه بنگاه های اقتصادی حدود ۶۲۹ هزار و ۳۶۷ طرح در کشور در مدت اجرای طرح زودبازده ها به انعقاد رسیده و این تعداد طرح بیش از یک میلیون اشتغال جدید و تثبیت اشتغال را به دنبال داشته است.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اظهار داشت: طرح بنگاه های اقتصادی کوچک و کارآفرین، طرحی منطبق بر سیاست های جهانی با رویکرد ایجاد و توسعه بنگاه های اقتصادی و حفظ بنگاه های اقتصادی موجود است.

وی افزود: این طرح اولین طرح نظارت شده توسط دستگاه های اجرایی صادر کننده مجوز و بانک های پرداخت کننده تسهیلات بود که در قالب ساز و کار اجرایی، فرآیند معرفی، پذیرش، پرداخت مرحله ای و نظارت های بعد از آن به دقت انجام می شد که در هیچ یک از سال های قبل در سیستم دولتی و بانکی اینگونه فرآیندی پیش بینی نشده بود، هر چند با همه توجه و پیگیری های صورت گرفته بانک ها حدود ۵۷ درصد تعهد خودشان را اجرایی کردند اما در مجموع این طرح یکی از موفق ترین طرح های ملی بوده است.

اکبرنیا ادامه داد: کلیه اقدامات مربوط به طرح ها در سامانه sme۸۶ درج شده و قابل مشاهده است. در شرایط بحران اقتصادی و فشار دنیای استکبار، مشکلاتی برای بنگاه های اقتصادی به وجود آمد اما این طرح یکی از موفق ترین طرح های ملی و اثرگذار بود که در دولت نهم و دهم با همت دولت، وزارتخانه ها، استانداری ها و دستگاه های مختلف و بخصوص کارآفرینان کشور اجرایی شد و هم اکنون نه تنها به اتمام نرسیده، بلکه در حال اجرا است.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه در پاسخ به انتقاداتی درباره اولویت مشاغل خانگی در مقایسه با طرح بنگاه های زودبازده گفت: توسعه بخش مشاغل خانگی که در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی صورت گرفته مرتبط با موفقیت یا عدم موفقیت بنگاه های اقتصادی نیست بلکه در دنیا مجموعه بسته های مختلف اشتغال وجود دارد که ترکیبی از بنگاه های اقتصادی، خوداشتغالی، مشاغل خرد، خانگی و خویش فرمایی است که کمک به ایجاد هر مورد دلیل بر عدم توفیق طرح قبلی نیست.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه افزود: بر اساس آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران طی سال های ۸۴ لغایت ۹۰ سالانه ۷۸۳ هزار نفر به طور متوسط وارد بازار کار شده اند. به عبارت دیگر در طول این دوره حدود ۵.۵ میلیون نفر نیروی کار جدید به جمعیت متقاضیان کار اضافه شده است. در حالی که تعداد بیکاران در طی حدود ۷ سال تقریبا ۳۰۰ هزارنفر افزایش یافته است و در طول این مدت حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شده است.